Werving en selectie

HFC food consultancy is gespecialiseerd in werving en selectie van personeel in de voedingsindustrie. Met als specialisme productontwikkeling

De voorselectie

De kandidaten die voor bemiddeling in aanmerking komen worden door HFC food consultancy bv uitvoerig gescreend.

Een eerste (ori├źnterend) gesprek met de consultant zal erop gericht zijn een overzicht te verkrijgen van de kennis en vaardigheden, alsmede van de ambities en vooral van de wensen van de kandidaat.

De consultant zal tevens in de loop van het gesprek inzicht krijgen in de persoonlijkheid van zijn gesprekspartner, waarbij onder meer gelet wordt op persoonlijke presentatie, belangstelling, communicatieve vaardigheden, ambities en eerlijkheid.

Wanneer zich een passende vacature voordoet

Wanneer zich een passende vacature voordoet, wordt e.e.a. uitvoerig besproken met de door ons geselecteerde kandidaten: er vindt veelal een uitnodiging plaats voor een tweede gesprek.

De kandidaat wordt in dit gesprek uitgebreid geïnformeerd omtrent de vacature, het bedrijf, haar cultuur en het verwachtingspatroon omtrent de ontwikkeling van de functie/toekomstmogelijkheden. U krijgt jaarverslagen en bedrijfsprofielen mee en een schriftelijk functieprofiel.

In dit gesprek worden de kwaliteiten van de sollicitant tevens diepgaand getoetst aan het functieprofiel.

Nadat deze uitvoerige briefing heeft plaatsgevonden en eventuele tests zijn afgenomen, wordt in onderling overleg een bedenktijd afgesproken, waarin de kandidaat alle kans heeft zich te beraden, of hij/zij de procedure wenst voort te zetten.

Indien de kandidaat positief besluit, zal de consultant de kandidaat professioneel begeleiden tijdens de procedure; zelfs nadien, wanneer het dienstverband reeds is aangegaan kunnen kandidaten rekenen op onze begeleiding en belangstelling.

Ook m.b.t. het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de onderhandelingen omtrent salaris en emolumenten kan de consultant door beide partijen om advies worden gevraagd.